ĐỊA CHỈ: 151 Nguyễn Đình Thi, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI: 091 622 81 15

DỊCH VỤ KINH DOANH:

  • Bệnh viện thú y