ĐỊA CHỈ: 140 Mỹ Giang 2 – Đường N- Nam – Phú Mỹ Hưng – Quận 7 – Hồ Chí Minh.

SỐ ĐIỆN THOẠI: 093 411 21 87 

DỊCH VỤ KINH DOANH:

  • Shop thú cưng
  • Spa thú cưng
  • Hotel thú cưng