ĐỊA CHỈ:

  • Cở sở 1: 109A Kiên Thành – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
  • Cơ sở 2: 23 An Đào A – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0969621531 – 0969086319

DỊCH VỤ KINH DOANH:

  • Shop thú cưng
  • Spa thú cưng
  • Hotel thú cưng