ĐỊA CHỈ: 142 Đường 47 – Phường Tân Quy – Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0969396610

DỊCH VỤ KINH DOANH:

  • Pet Shop