ĐỊA CHỈ: Trung tâm Thương Mại – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI:  091 467 53 33

DỊCH VỤ KINH DOANH:

  • Bệnh viện thú cưng
  • Spa thú cưng
  • Khách sạn thú cưng